Басқа материалдар / Физика

Физикадан емтихан билеттеры 8 сынып

Физика пәнінең емтихан сұрақтарды біздің сайттан жүктеп алу, емтихан биллетеры 8 сынып.
Физикадан емтихан билеттеры 8 сынып

1 - билет 

1. Заттың күйлері және оларды молекулалы- кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру.  
2. Жылулық қозғалыс. Ішкі энергия. 
3. Қысым тақырыбына берілген есеп.   

2 - билет 

1. Механикалық қозғалыс. Санақ денесі.  Қозғалыстың салыстырмалылығы.  
2. Жылу берілуінің түрлері 
3. Электр кедергісі тақырыбына берілген есеп.  

3 - билет 

1. Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы.  Жол және орын ауыстыру. 
2. Жылу мөлшері. Жылу мөлшерінің бірліктері.  
3. Кулон заңы тақырыбына берілген есеп. 

4 - билет 

1. Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар. 
2. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы. 
3. Күш моменті, айналатын дененің тепе-теңдік шарты тақырыбына берілген есеп. 

5 - билет 

1. Жылдамдық және жылдамдық бірліктері.  
2. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу және қатаю кезіндегі кезіндегі ішкі энергияның өзгеруі. Меншікті балқу жылуы.  
3. Дененің салмағын анықтауға арналған есеп. 

6 - билет 

1. Инерция. 
2. Булану және конденсация. Қаныққан және қаныпаған булар.  
3. Электр тогының жұмысы тақырыбына берілген есеп. 

7 - билет 

1. Денелердің өзара әрекеттесуі. Дененің массасы. 
2. Термодинамиканың бірінші заңы. Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысы. 
3. Гидравликалық машиналар тақырыбына берілген есеп. 

8 - билет 

1. Заттың тығыздығы. 
2. Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті.  
3. Қуат тақырыбына берілген есеп. 

9 - билет 

1. Күш. Деформация. Гук заңы. 
2. Денелердің электрленуі. Атом құрылысы. Элементар электр заряды. 
3. Пайдалы әрекет коэффициенті тақырыбына берілген есеп.  

10 - билет 

1. Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу.  
2. Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі. Кулон заңы.  
3. Кинетикалық энергия тақырыбына берілген есеп. 


Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: