Әдістемелік көмек / Физика

Физикадан бақылау жұмысы - 8 сынып

Тақырыптар: Жылу құбылыстары. Жылулық қозғалыс. Жылу мөлшері. Заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі.  Мақсаты: Оқушылардың ішкі энергиясы, жылу берілуінің түрлері, заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі туралы білімдерін тексеру.  Б.Б.Д: Оқушылар жылулық қозғалыс, температура, ішкі энергия, жылу берілу, жылу мөлшері, жылу сыйымдылығысияқты физикалық ұғымдар мен шамалардың мағынасын түсінуі; дене температурасы өзгергенде, отын жанғанда, заттың агрегаттық күйлері өзгергенде бөлініп шығатын немесе жұтылатын жылу мөлшерін есептеп шығаруға
Физикадан бақылау жұмысы - 8 сынып

I - нұсқа 
 
I. 1. Жылулық қозғалыс деп нені атайды ? 
   2. Дененің ішкі энергиясын өзгертудің тәсілдерін ата? 
   3. Конвекция дегеніміз не? 
   4. Заттың жылусыйымдылығы нені көрсетеді? 
   5. Заттың агрегаттық күйлері. 

II. 1. 20 кг ағаш көмірі түгел жанғанда қанша жылу бөлініп шығады? 250 г спирт жанғанда ше?
    2. Массасы 400 г алюминий кастрөлде температурасы 25 С болатын 1,5 л су бар. Кастрөлдегі суды 100 С- ға дейін қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет. 

  
I- нұсқа 
 
I. 1. Дененің ішкі энергиясы деп нені атайды? 
   2. Жылуөткізгіштік дегеніміз не? 
   3. Жылу мөлшері дегеніміз не? 
   4. Жылу мөлшерін есептеп шығаруға арналған формуланы жазыңдар. 
   5. Қандай құбылысты кебу деп атайды? 

II. 1. Көлемі 2 л спирт түгел жанғанда қанша жылу бөлініп шығады?     
    2. Массасы 3 т мұнай жанғанда ше? 
    3. Массасы 200 г бір кесек мұздың температурасы 0 С. Осы мұзды ерітіп, онан шыққан суды қайнату үшін қанша жылу мөлшерін жұмсау керек?   
 
Бағалау параметрі: 
  • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады. 
  • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады. 
  • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.  
Файлдын ішінде 8 сыныпқа арналған I-тоқсандық бақылау жұмысы, II-тоқсандық бақылау жұмысы, III -тоқсандық бақылау жұмысы, IV  -тоқсандық бақылау жұмысы жазылған. 

Онлайн жүктеп алу:

Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: