Әдістемелік көмек / Физика

Физикадан бақылау жұмысы - 9 сынып

Тақырыбы: Сақталу заңдары. Тербелістер. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері.  Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.  Б.Б.Д: Оқушылар импульс, серіппелі және математикалық маятник тербеліс периоды формулаларын білуі тиіс, кинетикалық энергия мен импульстің формуласын, потенциалдық энергия мен серпімділік күшін байланыстыра алуы тиіс, импульстің сақталу заңын қолдана алуы тиіс.      
Физикадан бақылау жұмысы - 9 сынып

I- нұсқа 

I . Дененің импульсі 10 кг·м/с, ал кинетикалық энергиясы 20 Дж. Дененің жылдамдығын тап. 
II. Бірінші дененің массасы екіншісінікінен 3 есе көп, ал жылдамдығы 3 есе аз.  Олардың киентикалық энергияларын салыстыр. 
III. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды 0,2 с, ал серіппенің қатаңдығы 200 Н/м болса, серіппедегі жүктің массасын тап. 

II- нұсқа 

I.  1,5 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 т вагон жолында  тұрған массасы 10 т  платформаға соғылып тіркеседі. Ары  қарай, олар қандай  жылдамдықпен қозғалады? 
II  Серіппені 3 см-ге жиыру үшін 20 Н күш жұмсалған. Сығылған серіппенің потенциалдық энергиясын тап. 
III.  Бірдей уақыт ішінде  маятниктердің біреуі 30, ал екіншісі 36 тербеліс жасайтын болса, олардың периодтарын салыстыр. 

Бағалау параметрі: 

I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады. 

I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады. 

I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.  

Файлдын ішінде физикадан 9 сыныпқа арналған I-тоқсандық бақылау жұмысы, II-тоқсандық бақылау жұмысы, III-тоқсандық бақылау жұмысы, IY-тоқсандық бақылау жұмысы жазылған.  Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: