Әдістемелік көмек / Физика

Физикадан тесттер - 11 сынып

Физика пәнінен 11 кластарға арналған тест жұмыстары базистік оқу жоспарына сәйкес жасалынды. Тест жұмыстары деңгейлік  тапсырмалардан құралған. Тест жұмыстарына 45 минут беріледі.
Физикадан тесттер - 11 сынып

Тест жұмысы 

Физика 11- сынып 

1. Денелердің немесе бөлшектердің электрлік өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық 

    шама 

    А) электр заряды 
    Ә) нүктелік заряд 
    Б) элементар заряд 
    В) дұрыс жауап жоқ 

2. Объективті түрде зарядтың неше түрі бар? 

    А) бір 
    Ә) үш 
    Б) екі 
    В) төрт 

3. Элементар зарядтың сан мәні нешеге тең? 

    А) 9⋅109Н⋅м2Кл2
    Ә) ±1,6⋅10−19Кл
    Б) 8,85⋅10−12Кл2Н⋅м2
    В) 2⋅10−6Кл
 
4. Қозғалмайтын зарядталған екі нүктелік зарядтың вакуумдағы өзара әрекеттесу күшінің  формуласы: 

    А) F=14πε0
    Ә) ε=F0F
    Б) F=q24r2
    В)  F=kq1⋅q2r2

5. Белгілі бір орта үшін Кулон заңы 

     А) F=14πε0⋅q1⋅q2εr2
     Ә) ε0=14πk
    Б) F0=14πε0⋅q1⋅q2r2
    В)  F=kq1⋅q2r2
   
6. Өріс кернеулігінің формуласы 

   А)  F=q⋅E
   Ә) E=kqεr2
   Б) E=Fq
   В)  F=14πε0

7. Кернеуліктің өлшем бірлігі: 

    А) Кл
    Ә) Кл2Н⋅м2
    Б) НКл
    В) Н⋅м2Кл2
 
8. Потенциалдар айырымы деген ұғымды береді: 

    А) Δϕ=Aq
    Ә) A=qEd
    Б) E=Δϕd
    В) C=qΔϕ
 
9. Потенциалдар айырымының өлшем бірлігі: 

    А) В 
    Ә) Дж
    Б)  Кл
    В) Н
 
10. Конденсатордың электрсыйымдылығының формуласы 

    А) Δϕ=qc
    Ә)  C=qΔϕ
    Б) W=q22c
    В) Δϕ=E⋅d
 


Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: