Рефераттар

РГР: Өндірістегі қауіпсіздік категорияларын есептеу

Атмосфералық ауаға шығарылатын заттардың кұрамы және көлемі жұмыс уақыты бойынша жасалған анализге сүйене отырып аныкталады. Материалдарды өндеу кезінде шаң, тұман, май булары, салқындатқыш сұйық, әртүрлі химиялық газ тәріздес заттар шығарылады. Жұмыстың мақсаты — кәсіпорынның қауіпсіздік категорияларын (КҚК) анықтау әдістерін оқып үйрену. КҚК-нің физикалық мағынасы — өндірісте шығарылатын зиянды заттарды қауіпсіздік классына сәйкес санитарлы-гигиеналық шарттарына дейін араластыруға қажетті ауаның пайдалануын көрсетеді.
РГР: Өндірістегі қауіпсіздік категорияларын есептеу

Тапсырмалар 

     1. Тапсырманың нұсқа номері фамилияның бірінші әріпі бойынша және сынақ кітапшасының соңғы номері бойынша таңдап алынады. 
     2. Кәсіпорындағы заттар шығарылымын анықтау.     
     3. Кәсіпорынның қауыпсіздік категориясының(КҚК) мәнін цехтарға түгелімен анықтау. 
     4. Жұмысқа қорытынды жасай отыра талдау керек. 

Берілгені 

Цехтар Фамилияның бас әріпі, 
сынақ кітапшасының соңғы саны 
Қ 
2 
 
Механикалық 
Станоктың аталуы мен саны 
 
Дөңгелек тегістегіштер 120 
Ұштайтын 25 
Токарлық 150 
 
 
Жұмыс уақыты 1850 
Балқыту Электрод массасы АНО-1 
Шығын-н матер-р массасы,  
кг/жыл 
800 
Галваникалқ Майланбау процесіндегі ванна ауданы, м2 
 
Органикалық еріткішпен 70 
Электрохимиялық 65 
Жқмыс уақыты 3260 
Гараж Жүгіру, км 
Жук машинасы, жанармайыДВС 20000 
Автобустар, ДВС 17000 
Саляркамен жанатын автобус 12000 
Кәсіби жеңіл машиналар 25000 
От жағатын жер Табиғи отын шығыны 45 
Отын маркасы ГР 
Ауа тазалығы коэффициенті, ЗУ 75 
Оттық түрі 
Шахталы  
Отынды қолмен лақтыратын жылжымайтын тор + 
KNO2 0,2 

Есептеу бөлімі 
Механикалық өңдеу 
Механикалқ өңдеу кезіндегі заттар шығарылуын мына формуламен есептейді: 

М=3600*q*t*N*10-6 
q-шаңның меншікті шығыны, г/с;   
t-күнделікті жұмыс уақытының саны,сағат;                  
N-жылдық жұмыс күнның саны. 

Диаметрі 300 мм, саны дөңгелек тегістегіш станоктар үшін заттар шығарылуы:           
М=3600*0.155*16*260*10-6*120=278,5 (т/жыл) 
Диаметрі 200 мм, саны 25 ұштайтын станоктар үшін заттар шығарылуы:                                    
М=3600*0.085*16*260*10-6*25=31,824 (т/жыл) 
Орташа  өлшемді, саны 150 токарлық станоктарды маймен суытқандағы аэрозольдік заттардың шығарылуы:                                                     

М=3600*2.1*16*260*10-6*150=4717 (т/жыл) 

Онлайн жүктеп алу:

Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: