Әдістемелік көмек / Физика

Физикадан қорытынды бақылау жұмысы - 10 сынып

Бақылау жұмысы ресурстық орталықтағы 10 сыныптың жаратылыстану-математикалық бағытына арналып жасалынған. Физика курсы бойынша «Молекулалы-кинетикалық теорияның негіздері. Электродинамика.Термодинамика» тараулары қамтылды. Бақылау жұмысы екі нұсқадан тұрады, әр нұсқада орташа квадраттық жылдамдық,  электр өрісінң кернеулігі, тұрақты электр тоғы  тақырыптары  қарастырылған.  
Физикадан қорытынды бақылау жұмысы - 10 сынып

Бақылау жұмысы  ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және ҚР БҒМ –нің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламалары негізінде құрастырылды. 
Бақылау жұмысының орындалу уақыты 45 минут.
Оқулық: «Физика» 10сынып. Жаратылыстану-математикалық бағыт. 
Б.Кронгарт, В.Кем,Н.Қойшыбаев Алматы:Мектеп,2010ж
Мақсаты: Оқушылардың алған білімдерін тексеру, жүйелеу, қорытындылау.
Білуі тиіс: Оқушылар газдың қысымы, орташа квадраттық жылдамдық, кернеулік, Ом заңдары формулаларын білуі; жылу машинасының ПӘК-ін есесптей алуы; термодинамиканың бірінші заңын әр түрлі процесте қолдана алуы тиіс.
Білуі керек: Орташа квадраттық жылдамдық, Ом заңдарың, термодинамиканың І заңын, ПӘК-тін формулаларын қолдана отырып есептерді шығара білуі керек. 

І-нұсқа


1. Көмірқышқыл газының молекуласының массасы 7,3*10-26 кг. Егер молекулалардың концентрациясы 2,7*1020 м-3, ал орташа квадраттық жылдамдығы 9*104болса, онда  ыдыстағы газдың қысымын есепте. 
2. Біртекті электр өрісіндегі қозғалысқа келген элетронның үдеуі 3,2*1013 м/с2. Электрон массасы 9,1*10-31 кг, ал заряды 1,6*10-19 Кл. Электр өрісінің кернеулігін тап. 
3. ЭҚК-і 50В, ішкі кедергісі 1,5 Ом ток көзіне кедергісі 7 Ом қыздыру шамы мен резистор тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші 2,7 А болса, резистордың кедергісі қандай?
4. 4 кг гелийді 100 К изохоралы қыздыру үшін қажеті жылу мөлшерін есепте. 
(М=4; R=8.31)

ІІ-нұсқа


1.Тығыздығы 1,35 кг/м3 , қысымы 0,11 МПа болса, газдың молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығын тап.
2. Сыйымдылығы 0,02 мкФ жазық конденсаторды ток көзіне қосқанда алған заряды 10-8 Кл. Конденсатор пластиналарының аралығы 5 мм болса, электр өрісінің кернеулігін есепте.
3. Кедергісі 17,5 Ом өткізгішке тұйықталған қалта фонарінің батарейкасы 0,2 А ток өндіреді. Ал кедергісі 0,3 Ом өткізгішке қосқанда, ток күші 1 А болады.Батарейканың ішкі кедергісі неге тең?
4. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000 С, ал машинадан шығарылғанда 1000 С болса, машинаның ПӘК-і қандай?Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: