Рефераттар

Құдайға құлшылық пен ғұрыптар: авраамдық діндердегі діни күйлер

2018 жылдың 28 қарашасында «6M020600 Дінтану» мамандығының 2 курс магистранты Касаинова К.Е. педагогикалық практика аясында «Құдайға құлшылық пен ғұрыптар: авраамдық діндердегі діни күйлер» атты тақырыпта ашық сабақ өткізді.
Құдайға құлшылық пен ғұрыптар: авраамдық діндердегі діни күйлер

Есеп
2018 жылдың 28 қарашасында «6M020600 Дінтану» мамандығының 2 курс магистранты Касаинова К.Е. педагогикалық практика аясында «Құдайға құлшылық пен ғұрыптар: авраамдық діндердегі діни күйлер» атты тақырыпта ашық сабақ өткізді.
Ашық дәріс сабағы барысында дінтану мамандығының 3 курс студенттеріне діни құлшылық туралы түсінік қалыптастыру мақсат ретінде қойылды. Ашық сабақтың міндеттері ретінде:
- Діни құлшылық ұғымы: мәнін, анықтамасын және маңызын анықтау;
- Аврамдық діндердегі құлшылықтардың мәні ажырату;
- Діни құлшылықтардың өткізілетін рәсімдеріне шолу жасау.
Сабақ барысында студенттерге жаңа тақырып түсіндіріліп, студенттерге сұрақтар қойылып, қабылдаған мәліметті бекіту үшін видео көрсетілді. Сабақ соңында қорытынды жасалып, студенттердің туындаған сұрақтарына жауап берілді.
Ашық семинар сабағы барысында өткен тақырып еске түсіріліп, студенттер «Діни құлшылық діндарлық феномен ретінде» тақырыбында семинар сабағын айтты. 2 курс магистранты студенттерге сұрақтар қойып, қарастырылмаған мәселелерді толықтырып отырды. Семинар соңында «Діни құлшылық діндарлық феномен ретінде» тақырыбы бойынша түсінбеген сұрақтарына толыққанды жауап берді.

Отчет
28 ноября 2018 года магистрант 2 курса специальности «Религиоведение 6M020600» Касаинова К.Е. в рамках педагогической практики провела открытый урок студентам 3 курса специальности религиоведения по теме «Богослужение и культ: религиозные переживания в авраамических религиях».
В ходе открытой лекции была поставлена цель для студентов сформировать представление о богослужении. Как задачи открытого урока:
- понятие религиозной службы: определение сущности и смысла;
- Различие смыслов поклонения в аврамских религиях;
- Обзор проводимых церемоний религиозного культа.
По плану рассматривались мутакаллим и мутазалиты, суфийское направление, восточный перипатетизм, тюркские мыслители.
В ходе занятия студентам была разъяснена новая тема, были заданы вопросы, показаны видео для закрепления полученных знаний. В конце занятия были подведены итоги и даны ответы на интересующие вопросы студентов.
В ходе открытого семинара студенты подготовились на тему «Религиозные ритуалы в язычестве, первобытной культуре и в религиозных действиях». Магистрант 2 курса задавала вопросы студентам и дополняла нерасмотренные проблемы. В конце семинара были даны исчерпывающие ответы на неясные вопросы по теме «Религиозные ритуалы в язычестве, первобытной культуре и в религиозных действиях».
Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: