Физика / Тесттер

ҰБТ-ге дайындық: физикадан тест үлгісі №1

Физикадан тесттердін сұрақтарын біздің сайтта келесі сілтемелер арқылы ала аласыз.
ҰБТ-ге дайындық: физикадан тест үлгісі №1

I –нұсқа 

1. Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 20. Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш: 
A) 900     B) 400         C) 700       D) 200        E) 800 
 
2. Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші n = 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1) 
A) 1,6 есе артады    B) 3,2 есе кемиді  C) 1,6 есе кемиді   D) 3,2 есе кемиді           E) Өзгермейді 
 
3. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы  
A) 65 см          B) 60 см        C) 45 см          D) 50 см           E) 55 см 
    
4. Конденсатор сыйымдылығы 10 пФ тербелмелі контурдағы кернеудің әсерлік мәні 100 В болса, тербелмелі контурдың толық энергиясы  
А) ≈ 1 пДж     В) ≈ 1 мкДж       С) ≈ 0,1 пДж      D) ≈ 0,1 мкДж            Е) ≈ 0,1 мДж 
5. Индуктивтілігі 0,2 Гн катушкадан және сыйымдылығы 10 мкФ конденсатордан тұратын тербелмелі контур конденсаторы 2 В-қа дейін зарядталса, электр өрісі мен магнит өрісі энергиялары өзара тең болған мезеттегі ток күшінің мәні 
А) 5 мА          В) 10 мА          С) 2 мА         D) 20 мА         Е) 0,5 мА 
 
6. Айнымалы ток тізбегінде ток күші мына i = 8,5 sin(314 πt + φ0) заңдылық бойынша өзгереді. Осы тізбекке қосылған амперметр көрсеткіші  
А) 3 А          В) 4,25 А           С) 8,5 А            D) 6 А        Е) 3,14 А 
7. Нүкте  қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Тербеліс басталғаннан соң 0,01 с уақыттан кейінгі нүктенің жылдамдығы  
A) 0.     B) 7,85 м/с.     C) 1,57 м/с.      D) 1 м/с.               E) 5 м/с. 

Онлайн жүктеп алу:

Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: