Тесттер

Педагогика–психология сұрақ-жауаптары

Педагогика – психология сұрақ - жауаптары. Адамның білім алуы жүзеге асырылатын, мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағыталған өзара әрекетінің барысы. *білім беру Адам бойында өзін әлеуметтік тұрғыдан әрекетшіл екенін сезіндіру, басқа азаматтарға және мемлекетке деген сыйластық пен сенімділік қалыптастыруды қалыптастыру болып табылатын тәрбие бағыты *Дене не азаматтық
Педагогика–психология сұрақ-жауаптары

Педагогика – психология сұрақ - жауаптары
ПЕДАГОГИКА - ПСИХОЛОГИЯ
Адамның білім алуы жүзеге асырылатын, мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағыталған өзара әрекетінің барысы. *оқыту
Адам бойында өзін әлеуметтік тұрғыдан әрекетшіл екенін сезіндіру, басқа азаматтарға және мемлекетке деген сыйластық пен сенімділік қалыптастыруды қалыптастыру болып табылатын тәрбие бағыты *Дене не азаматтық
Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тәрбие бұл: *тәрбиенің бағыты
Адамның «аяқталмаған іс - әрекеттері мен тапсырмалары аяқталған іс - әрекеттер мен тапсырмаларға қарағанда есте жақсы сақталынатыны» туралы заңдылықта анықтаңыз *Зейгарник эффектісі
Адамның әр - түрлі іс - әрекет, материалдық игіліктерді өндірудің қайнар көзі *еңбек
Адамның бет әлпеті мен бүкіл дене қимылдарына, сөздің интонациясы мен тембріне, дикциясы мен паузасына да өзгерістер енгізеді *Эмоция
Адамның жаңа танымдық, эмоциялық немесе мінез құлық ептілігі мен дағдыларын салыстырмалы түрде жылдам қалыптастыруға даярлығы *тәрбиелілігі
Адамның жеке белсенділігінің қайнар көзі: *құндылықтар
Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаңғыртуы ол -*Білім
Азаматтық тәрбиенің өзегі *дәстүрлі ұлттық *тәрбиенің өзегі
Арифметикалық іскерлікті игеруде келеңсіз қиыншылықтармен байланысты білім ала алмау қабілеті...*дискалькулия
Әдет ұғым -*адам қажеттілігін өтеуге сәйкес қайталанып отыратын әрекет
Әлеуметтік - тұлғалың технологияның объектісі -*адам
Әр оқушының өзіндік іс - әрекеті ескеріліп, оған арнаулы әзірліктер жасалып, оқу мүмкіндіктері алдын ала есепке алынады *жеке жұмысты *ұйымдастыру
Әрекет етуге деген ынтаның жиынтығы *мотивация
Бақылаудың ауызша әдістері *Фронтальды *жауап алу
Балалар тұлғасының рухани байлығы, әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуының міндетті шарты болып табылатын принцип *ұжымда және ұжым *арқылы тәрбиелеу
Балалардың қиын проблемалардан бас тартуының байқалуы:*агрессивті мінез
Балалардың құқықтық сана - сезімін, қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтар мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыруды талап ететін тәрбиенің бағыты -*құқықтық тәрбие
Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаршалылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормалаына сай сана - сезімдерін, дағдыларын іскерліктерін, талап ететін тәрбиенің бағыты *Экономикалық тәрбие
Балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамытуды талап ететін тәрбиенің бағыты *Эстетикалық тәрбие
Балалық әлем – бұл үлкендер әлемінің бір бөлшегі, оның дербес емес қосалқы, бүтінге сай келмейтін және оған бағынышты бөлігі екенін сипаттайтын оқыту принципі (А. Б. Орлов бойынша) *субординация принципі
Баланың бойындағы жағымсыз сипаттарды тежеп, шегеріп, ұнамды бағытын дамытуды мақсат ететін тәрбие түрі *ерік тәрбиесі
Баланың өмірлік жолын айқындайтын орта *әлеуметтік
Бейнелеу көрнекілігіне жатады *макет
Биологиялық қасиеттерің иесі - *индивид
Білім беру мазмұны *оқу бағдарламаларында, оқу жоспарында, оқулықтарда бейнеленеді.
Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «азаматтық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстарды және қоғам өміріндегі жағдайларды, олардыңөзара байланысын ашуда, оқушылардың іс - әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекет *Англия
Білім беру мазмұнының жауап беретін сұрағы *Нені оқыту керек?
Білім беру ісіне оның сипатын жақсартатын тұрақты элементтерді мақсатты түрде енгізу *модеризациялау
Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы ол: *озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату.
Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғаліммен оқушының өзара байланысқан іс - әрекеттің реттелген тәсілдері *оқыту әдістері
Бірінші кезекте, жасөспірімдер тәрбиесінде белгілі бір қиындықтар туғылу -*физиологиялық
В. В. Давыдовтың концепциясында оқу іс - әрекетінің басты нәтижесі *теориялық ойлау мен саны
Гуманистік педагогика теориясын негіздеп, педагогикалық іс - әрекетте қоладнылған ғалымдар *В. АСухомлинский, А. Амонашвили
Ғылымдағы жаңалықтардың жан - жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың білім деңгейімен ұштастыру, жаңа сөздерді қолдану: *ғылымилық принципі
Дәстүрлі оқыту технологияларының әдістері келесі екі топқа жатады: *репродуктивті - баяндаушылық, ауызша
Диагностикамен болжауды байланыстыратын кері байланыс арқылы ақпарат алудың үздіксіз процесі - *Мониторинг
Дидактика *оқытудың жалпы теориясы
Дидактикалық принцип ол *оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесін
Е. А. Климовтың әдістемесі қандай типті анықтайды *мұғалім мамандығының кәсіби типі
Ең алғашқы рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған * М. Жұмабаев
Жалпы білім беретін мектептердің білім мазмнының тұжырымдамасы - *білім мазмұнын қалыптастырудың ғылыми негіздері, құрамы, құрылымыны бірыңғай жүйесі
Жалпы білім беретін мектептердің өтпелі базистік оқу жоспарларының деңгейлері *тұрақты және жылжымалы
Жағымды әдептерге, қасиеттерге баулу, көзін жеткізу: *сендіру әдісі
Жағымсыз іс - әрекеттердің алдн алып, оларды тежеу мақсатымен қолданылатын және бала өзінің, жолдастарымен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыратын, оған ықпал ету әдісі *жазалау
Жаңашыл мұғалім: *жалпы мойындалған жаңа идеялы мұғалім
Жарыс - *ынталандыру не тәрб эмоц
Жаттығу - *белгілі бір әдетті қайта - қайта орындау, нәтижесінде оқушының жеке тұлғаның қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыру/ үйрету, дағдыландыру әдісі
Жеке адамға ықпал ететін фактор -*Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі факторлар *тегі, ортасы, тәрбиесі
Жеке адамның қарым - қатынасқа деген қажеттілігі *аффимация
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдісі: *жаттықтыру
Жеке адамның сандық және сапалық көрсеткіштерін дамыту -*Тұлғаны қалыптастыру
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: *тәрбие
Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту, теориялық білімдердің жетекші рөлі, оқу материалын жоғары шапшаңдықта өту, оқушыларды дамыту сияқты өзара байланысқан принциптермен дидактикалық жүйе құрған *Л. В. Занков
Заманауи оқытудың «Оқыту дамуды жетелейді» атты тұжырымдамалық қағиданың авторы *С. Л. Рубинштейн
И. А. Зимняя бойынша сабақты психологиялық талдаудың алғашқы «шамалаушы» кезеңі *қойылған мақсат міндеттерді, таңдалған іс - әрекеттерді, сабақты өткізу жоспарын алдын ала талдау
Инетериоризация ұғымы - *Тұлағаның өз - өзіне саналы тұрғыдан талдау бере алуы
Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде: *тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады
Қабілеттің жоғарғы және қайталанбас деңгейдегі дамуы: *данышпандық
Кез - келген іс - әрекеттің бастапқы компоненті *мотивация
Кестелер, мәтіні бар карточкалар жиыны, тапсырмалар мен жаттығулар жиынтықтары ол: *дидактикалық материалдар
Қазіргі мектептегі оқу - тәрбиесі үрдісінде ойын әрекеті қолданылады -*оқу пәні бойынша ұғымды, тақырыпты, тарауды меңгеруде
Қоғамда мәдени құндылықты меңгеру масштабына қарай адамға білім беру: *бастапқы, жоғары кәсіптік
Қоғамдық - тарихи тәжірибені мақсатты түрде беру процесі немесе білімдерді, нышандардың қалыптасуын ұйымдастыру *даму
Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс - әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді *жаттығу
Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым - қатынасқа тәрбиелеу: *экологиялық тәрбиенің міндеті
Құзыреттілік келіс тұрғысынан алынғандағы білім беру нәтижесі – *басты құзыреттіліктер
Құқықтық тәрбиенің мақсаты *оқушыларды күрделі құқытық қоғамдық қатынастары мен таныстыру
Лабораториялық жұмыстар: *оқыту құралы
Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны дамыту үрдісі *тәрбиелеу
Мектепке дейінгі оқыту процесінің негізін құрайтын принцип: *Әңгімелесу
«Мәдени - тарихи даму теориясының авторы *Л. С. Выготский
Мектептегі еңбек тәрбиесінің міндеттері *еңбек етуге тәрбиелеу, еңбек дағдыларын қалыптастыру
Мектептерде тәрбиеші - тәрбиеленуші, оқушы - оқытушы арасындағы қарым - қатынас жүйесі: *педагогикалық жүйелер
Мектептің барлық іс - әрекетін басқарудың тұрақты органы: *педагогикалық кеңес
Меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерін өтуге қажетті арнайы әрекеттер жүйесі: *оқыту
«Менің қалауым» дифференциалды диагностикалық сауалнама мақсаты -*Голланд сауалнамасы. Оқушының кәсіби бағдарын зерттеу
Мұғалім қызметіндегі атқарушы компоненттердің бірі (Н. В. Кузьмина)-*коммуникативті
Мұғалімнің өзіне және объективті тұрғыдан баға бере алуы: *педагогикалық рефлексия.
Мұғалім өздігінен педагогикалық білімін жетілдіру мыналарды өздігінен меңгеруін көздейді *педагогикалық құндылықтар мен технологияларды
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік -*оқушының жеке дара қасиеттерін, қызығушылықтарын байқау/оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік әрбір оқушының *сабаққа *дайындығын көре алу
Мұғалімнің арнайы объективті қасиеті -*мұғалімнің ғылыми даярлығы
. Мұғалімнің қасиеті *кәсіби, объективті
Мұғалімнің проективті - ърефлексивті қабілеттерін қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын дамытатын іс - әрекеті *писх талд не жетекші іс - әрекет
Мұғалімнің сабаққа дайындығы басталады *сабақтың мақсатын анықтаудан
Нақты жағдайдағы алынған мақсатты шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешқайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас әдістердің жиынтығы -Ситуациялық әдіс
Оқу әдістерін дидактикалық топтастырудың жолы -дидактикалық мақсаттарға орай
Оқу әрекетінің танымдық және зерттеушілік қызметі талдау, біріктіру, жалпылау, жіктеу
Оқу пәні бойынша білім, білік, дағды мазмұндарын ашатын нормативті құжат *Оқу мағдарламасы
Оқу іс - әрекеті *оқу міндеттерін шешу процесінде өзіндік даму мен оқу әрекеттерін игерген субъективтің іс - әрекеті
Оқу іс - әрекетінің сыртқы құрылымының компоненті мотивация
Оқу іс - әрекетінің субъектісі оқушы
Оқулық негізінде бір сыныптан барлық оқушылардың бір бағытта бәріне ортақ бірыңғай тапсырманы мұғалім басшылығымен орындауы *Кітаппен жұмыс
Оқушы мен оқушы бірлескен таным іс - әрекеті оқыту процесі
Оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байланысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс - әрекет жүйесі -Оқыту әдісі
Оқушылар теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту түрі *проблемалық
Оқушылар іс - әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы *тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі
Оқушыларға жүйелі түрде білім беру икемділігі, танымдық қабілетін қалыптастыру -*Оқыту
Оқушыларды мамандықты саналы таңдауға дайындайтын тәрбие принципі *өмірмен, еңбекпен байланысы
Оқушылардың белгігі бір тәрбие жұмысына жұмылдырумен байланысты мұғалімнің ақпараттық іс - әрекеті *ұйымдастырушылық
Оқушылардың белсенділікке арнайы түрде жұмылдыратын оқыту: *белсенді оқыту технологиясы
Оқушылардың теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту процесі *проблемалық
Оқытатын динамикалық жұптарды оқыту тәсілі *Оқытудың жұптық тәсілі
Оқыту әдісінің элементі *Тәсіл
Оқыту жеке - топтық формасы - *оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беру
Оқыту процесіне ықпал ететін ішкі факторлар *оқу материалының формасы
Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар *жалпы ғылымилық
Оқытудың заңдылығы - *оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру, білім беру, тәрбие және дамыту процестерімен байланысы
Оқыту принципіне жатады *саналылық, белсенділік
Оқыту процесін жүзеге асыруда басшылыққа алатын алғышарты негізгі ережені белгілейді -*оқыту принципі
Өздігінен білім алу: *өзіндік даму, өзі білім алу
Өзін - өзі тәрбиелеу: *өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін - өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс - әрекеті
Өзін - өзі тәрбиелеуге деген ұмтылыстың белсенді қалыптасатын шағы *жас өспірімдік жаста
Өзін - өзі өзектендіру деңгейіндегі қажеттіліктер *қорғанысқа қажет не мета қажеттілік
П. Я. Гальперин тұжырымдарына негізделген оқыту жүйесі - *ақыл - ой әрекетін сатылы қалыптастыра оқыту
Өнер шығармаларын түсініп, нәр алу, жемдік сезімдік қалыптастыру: *эстетикалық тәрбие
Педагог іс - әрекетінің тиімділігін қамтамасыз ететін психофизиологиялық компонеттер *ойлаудың икемділігі және конвергенттілігі
Педагогика - психология құрылымы - *оқыту психологиясы
Педагогика сөзінің мағынасы -*пайдагогос (грекше «пайдос»- бала - ер бала және «аго»- жетектеу)
Педагогкалық бақылау түрлері *ағымдық, тақырыптық, қорытынды
Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы *инновациялық орта
Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайдалануға көмектесетін жағдай *инновациялық
Пегагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері – *оқу процесін зерттеу
Педагогикалық инновация бұқаралық тәжірибеде қолдана алады *сыннан өтіп, объективті баға алған соң
Педагогикалық қарым - қатынасты герттеген *ғалым В. А. Кан Калик
Педагогикалық қарым - қатынастың либералдық стилі *қамқорлық пен ынтымақтастық
Педагогикалық мамандықты «адам - адам» кәсібіне жатқызатын ғалым *Е. А. Климов
Педагогикалық міндеттердің түрі - *оперативтік, тактикалық, стратегиялық
Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі: *балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту
Педагогикалық процестің бағыттылығы *адамның жан - жақты дамуына же оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпал жасайды.
Педагогикалық ұжымдағы құнды бағалау бірлігі мен тұлға аралық қатынастардың неғұрлым мәнді көрінісі *эмоциональды әдісқойлық стиль
Педагогикалық іс - әрекеттің маңызды компоненті *мотивация
Педагогикалық іс - әрекеттің негізгі компоненттері....*конструктивті, коммуникативті, ұйымдастырушы
Педагогтың өз әрекеттеріне талдау жасауға бағытталған шығармашылық іс - әрекет *педагогикалық рефлексия
Практикалық әдістер *жаттығу, лабораториялық жұмыс
Педагогикалық бақылау: *Педагогтың оқушыға адам және жеке тұлға ретінде назар аударуы
Педагогиканың басты қызметі *жоспарлау
Проблемалық ситуация *бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмауы қиыншылығының психологиялық жағдайы
Рефлексивті - перцетивтік қабілет ұғымы *педагогикалық рефлексия, педагогикалық такт (әдеп), педагогикалық бағдар
Сабақ - *сабақ кестесі бойынша, оқушылардың тұрақты құрамымен, белгілі бір уақыт аралығында мұғалімнің басшылығымен ұйымдастырылатын оқытудың негізгі формасы
Сабақтарда оқу материалы мазмұнын рольдер бойынша ойнау, көрініс қою *оқытудағы драматизация
Сабақтың құрылымы: *дидактикалық мiндеттердiң бiртұтастығы
Сыныптың сабақ жүйесінің тиімді жақтары *белгілі міндеттерді шешу барысында ұжымдық ізденіс жасау
Тақырыптық жоспардаудың кезеңдері *пәнің оқу бағдарламасымен, білім беру стандартымен танысу
Тапсырма беру әдісінің негізі *жаттығу
Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: