Сабақ жоспарлары / Физика

Физпрактикум - Физика, 11 сынып, 91-92 - сабақ

Сабақтың тақырыбы: Шынының сыну көрсеткішін анықтау.
Физпрактикум - Физика, 11 сынып, 91-92 - сабақ

Сабақтың мақсаты: жарықтың сыну заңын пайдаланып, шынының сыну көрсеткішін анықтау.
Кұрал-жабдықтар: жазық параллель шыны пластинка, 4 түйреуіш, сызғыш, транспортир, қарындаш, ақ қағаз парағы, картон қағаз.
Сабақтың түрі: Практикалық жұмыс.
Әдіс-тәсілдері: Тәжірибе жасау. физикалық шамаларды өлшеуесептеу.
Жұмыстың барысы: 
  • 1.Астына картон қойылтан қағаздың ортасына пластанка қойындар. Коздерің үстел деңгейінде болатындай етіп отырындар.
  • Шыны пластанканың артына, оның параллель қырларының (кіші) біріне тиістіре А түйреуішті тігінен қадандар.
3.   Пластинканың сол А түйреуіш түрған жағына  Втүйреуішті, АВ түзуі пластинканың А нүктесіне түрғызылған ЕҒ перпендикулярымен 45°-тан үлкен бүрыш жасайтындай етіп түйреңдер.
4.  А түйреуішке пластинка арқылы қарап, С және Д түйреуіштерді пластинканың алдына, ол арқылы қарағанда көрінетін төменгі жақтары бір тузудің бойында болатывдай етіп орналастырыңдар (198-сурет).

  1. Пластинканы қарындашпен айналдыра сызып, түйреуіштердің орындарын нуктелермен белгілеңдер.
  2. Пластинканы алып тастап, АВ, АС, СД сызықтарын сызыңдар. АС-ны қағаздың шетіне дейін созыңдар.
7.    А нүктесінен бастап АС және АВ кесінділеріне 5 сантиметрден өлшеп салып, К және L нүктелерін алыңдар. Осы нүктелерден ЕҒ-ке перпеңдикуляр тусіріңдер. Алынған тік бұрышты АЕК мен АҒL ұшбурыштарында: <ЕАК=а (тусу бурышы), <ҒАL=β (сыну бурышы).
  1. АЕК және АҒL ушбурыштарының а және β бүрыштарына қарсы жатқан КЕ және FL (АКм&н АL гипотенузалары салу бойынша тең) катеттерін өлшеңдер.
  2. Өлшеу нәтижелері бойынша, жарық сынуының екінші заңын пайдаланып, шынының ізделіп отырған сыну корсеткішін есептеңдер:

10. формуласын пайдаланып, өлшеудің салыстырмалы қателігін анықтаңдар.11.   Өлшеулер  мен   есептеулер нәтижелерін кестеге түсіріңдер.12.   Қорытынды жасандар.
Жұмысты қорытындылау, жұмыс орнын тазалау.
Үй тапсырмасын беру: қайталау
Пікір қалдыру (0)

Пікірлер: